Assegura la teva sortida en bicicleta

Assegura la teva sortida en bicicleta

T’agrada anar en bicicleta? Vols gaudir de totes les sortides que fas sobre dues rodes amb la màxima protecció i tranquil·litat? No te la juguis, t’oferim una assegurança completa que garanteix les millors cobertures i el millor servei.

Per una bicicleta valorada en 2.000€, la teva assegurança és de 141€ i inclou:

valors_bici

 • Responsabilitat civil
  Cobrim la responsabilitat davant de possibles danys que puguis ocasionar a tercers, com per exemple l’atropellament involuntari d’un vianant.
 • Danys a la bicicleta per accident i robatori
  Fins al límit declarat, estan coberts els danys per accident de la bicicleta, sempre que el quadre en quedi afectat, així com el cost de la reparació de les peces danyades o el seu cost en cas que s’hagin de substituir. També s’indemnitzarà la sostracció total o l’apoderament il·legítim que es produeixi per mitjà d’actes que impliquin força o violència.
 • Assistència sanitària
  S’inclou el pagament de les despeses d’assistència urgent o primers auxilis, les despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, de rehabilitació, estada i manutenció en centre sanitaris i el transport sanitari fins al límit assegurats.
 • Assistència en viatge
  Ens fem càrrec dels costos del rescat, recollida i trasllat de l’assegurat i la bicicleta fins al seu domicili a causa d’accident o malaltia.
 • Defensa penal i reclamació de danys
  Està coberta la teva defensa i també la gestió de les reclamacions en cas de conflictes amb tercers, per exemple, en cas que un vianant t’empenyi mentre circules amb la teva bicicleta.
 • Mort i invalidesa permanent
  Cobreix fins a la suma assegurada a favor del beneficiari a conseqüència de la mort per accident o mitjançant la indemnització corresponent per la pèrdua funcional o anatòmica a causa d’un accident.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de:

Telèfon: 93 877 20 64
Correu electrònic: pujol@assegurancespujol.com