Ciberseguretat a les empreses

Ciberseguretat a les empreses

Les empreses fan cada vegada més ús de les noves tecnologies i depenen més dels serveis informàtics. En un món cada vegada més interconnectat, és de vital importància. Els motius són diversos: espai, rapidesa, eficiència, comoditat… Molta informació s’emmagatzema a l’anomenat núvol i també es treballa amb eines o aplicacions online, només per posar uns exemples.

Però, prenen mesures de ciberseguretat les empreses? Són conscients dels riscos als quals estan exposades?

En primer lloc, és important que l’entitat disposi d’una bona infraestructura informàtica pel que fa a seguretat. Es disposa d’un antivirus efectiu? Es generen còpies de seguretat? Es gestionen adequadament les dades dels clients que fan una compra online a través de la pàgina web? És evident que la prevenció és la millor eina.

En segon lloc, és recomanable informar els treballadors i les treballadores que fan ús de la infraestructura informàtica de l’empresa sobre bones pràctiques. Per exemple, desconnectar-se correctament cada cop que es tanca la sessió d’alguna aplicació . També cal tenir signats els corresponents contractes de confidencialitat amb aquelles empreses que presten un servei.

De totes maneres, el risc zero de patir un ciberatac no existeix. L’exposició al risc és constant per a empreses de qualsevol mida i també per a particulars. Per això entre les mesures preventives és convenient disposar d’una assegurança que cobreixi:

-Danys propis

-Despeses de recuperació de dades

-Pèrdua de beneficis derivada de la interrupció del negoci

-Despeses extres

-Sancions administratives

-Dany reputacional

-Danys a tercers (responsabilitat civil)

-Reclamació de tercers perjudicats

-Gestió del sinistre

-Despeses per investigacions pericials

-Serveis jurídics

-Notificació als afectats

-Monitoratge del crèdit i el frau

-Planificació d’escenaris de recuperació de la normalitat

-Comunicació interna