El nou barem de valoració de danys personals en les pimes i comerços

El nou barem de valoració de danys personals en les pimes i comerços

El nou sistema de valoració de danys i perjudicis causats a les persones, que va entrar en vigor el passat 1 de gener, molt possiblement no només tindrà efecte en els casos d’accident de trànsit, sinó també en altres àmbits de l’activitat empresarial.

La nova llei (35/2015, de 22 de setembre) introdueix canvis importants a un sistema que era vigent des del 1995. Inicialment es pensava que aquest nou sistema de valoració afectaria només als accidents de circulació, però sembla ser que tindrà més transcendència. Això comportaria un increment de les indemnitzacions també en pòlisses diferents de la de l’automòbil, com poden ser les pòlisses de responsabilitat civil de comerços i pimes, etc. Com que fa poc de l’entrada en vigor de la nova llei, els tribunals encara no han tingut l’oportunitat d’aplicar degudament el nou barem.

Assegurances Pujol posa a la vostra disposició tot el nostre equip per aclarir qualsevol assumpte relacionat amb aquesta normativa i, en cas necessari, procedir a la revisió dels vostres contractes d’assegurança.