Services & Capabilities

Història

Des de 1940

Empresa fundada l’any 1940 per Francesc Pujol Prat amb nom propi i que amb el temps va ser coneguda com a ‘Seguros Pujol’.

En els inicis va funcionar com a agència afecta a la companyia ‘La Unión y el Fénix Español’, empresa líder en el sector assegurador a l’Estat Espanyol.

Després d’una breu etapa en què va funcionar com a direcció general de ‘La Unión y el Fénix Español’ es va constituir al 1992 la societat mercantil PUJOL-MANRESA CORREDORIA D’ASSEGURANCES. Al constituir-se aquesta societat, entren a formar part del consell en Jaume, Lluís i Francesc.

La societat creada deixa de treballar com a agent afecte per a convertir-se en corredoria, obtenint tots els requisits legals per a funcionar com a tal. Això comporta un canvi important en el concepte de la funció asseguradora. La independència de qualsevol companyia i el fet de poder treballar en un número indeterminat d’entitats asseguradores, facilita obtenir els millors preus per a les millors garanties.

Aquesta mateixa independència fa que estiguem en condicions d’oferir els millors serveis als nostres clients per així defensar els seus interessos sense estar sotmesos a les entitats asseguradores.