Assegurances per empreses

Personalitzem l’assegurança per al teu negoci

Gràcies al gran ventall de companyies que disposem, li oferim múltiples cobertures i li personalitzem l’assegurança de la seva empresa o negoci.

Assegurances per a PIME / Indústria

L’assegurança PIME està concebuda per a oferir una cobertura completa i personalitzada a les necessitats de les petites i mitjanes empreses dedicades a activitats industrials, comercials o combinació d’ambdues.

Assegurances per a PIME / Indústria

L’assegurança PIME està concebuda per a oferir una cobertura completa i personalitzada a les necessitats de les petites i mitjanes empreses dedicades a activitats industrials, comercials o combinació d’ambdues.

Assegurances de Decennal

La finalitat de l’assegurança Decennal de Danys en l’Edificació és la de garantir qualsevol dany produït en l’edificació, l’origen del qual provingui de vicis o defectes que afectin a la cimentació i estructura de l’edifici i comprometin la seva resistència i seguretat. La cobertura comença a l’entregar l’obra i té una vigència de 10 anys.

Per tant, aquesta assegurança té com a avantatge fonamental l’obligatorietat per part de la companyia asseguradora a la indemnització o reparació immediata. Les cobertures de la pòlissa no tindran efecte fins no haver emès el corresponent suplement d’entrada en vigor de cobertura.

Assegurances de Decennal

El 6 de maig del 2000 va entrar en vigor la Llei d’Edificació. Aquesta obliga a contractar una assegurança que garanteixi els danys produïts en l’edificació per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la cimentació i estructura de l’edifici, que comprometin la seva resistència i seguretat. La cobertura comença a l’entregar l’obra i té una vigència de deu anys.

El capital assegurat serà el resultat de tots els conceptes que engloba l’obra, és a dir:

– Projecte d’Execució Material.
– Honoraris de projecte i direcció facultativa.
– Impostos i llicències.
– Altres costos necessaris per l’execució de l’obra.

Per a emetre la pòlissa Decennal, només necessitem la següent documentació:

– Projecte d’execució.
– Estudi geotècnic.

Garantia bàsica

Danys estructurals sobre l’obra fonamental. Es garanteix durant els 10 anys següents a la finalització de l’obra, la indemnització o reparació dels danys materials causats en el risc assegurat per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a l’obra fonamental i que comprometin directament a la resistència mecànica i l’estabilitat del mateix.

Cobertura

La finalitat de l’assegurança Decennal de Danys en l’Edificació és la de garantir qualsevol dany produït en l’edificació, l’origen del qual provingui de vicis o defectes que afectin a la cimentació i estructura de l’edifici i comprometin la seva resistència i seguretat. La cobertura comença a l’entregar l’obra i té una vigència de 10 anys.

Per tant, aquesta assegurança té com a avantatge fonamental l’obligatorietat per part de la companyia asseguradora a la indemnització o reparació immediata. Les cobertures de la pòlissa no tindran efecte fins no haver emès el corresponent suplement d’entrada en vigor de cobertura.

Assegurances de crèdit i caució

Si la seva preocupació és tenir garantida la seva facturació a crèdit davant possibles impagats. O si la té, el nostre expert l’assessorarà sobre quina és la millor opció a cada instant. No només al moment de la contractació sinó per a les properes anualitats d’assegurança, mitjançant un anàlisi continuat de les seves necessitats i evolució del mercat. Negociant directament amb les companyies la reducció del seu cost anualitat rere anualitat.

Assegurances de crèdit i caució

Si la seva preocupació és tenir garantida la seva facturació a crèdit davant possibles impagats. O si la té, el nostre expert l’assessorarà sobre quina és la millor opció a cada instant. No només al moment de la contractació sinó per a les properes anualitats d’assegurança, mitjançant un anàlisi continuat de les seves necessitats i evolució del mercat. Negociant directament amb les companyies la reducció del seu cost anualitat rere anualitat.

Assegurances de T. R. Construcció

L’objecte d’aquesta assegurança és cobrir tots els danys i/o pèrdues materials de l’obra quan sigui conseqüència d’un accident.

Les feines d’obra civil i instal·lacions (cost material i de mà d’obra) deguts a: incendi, explosió, caiguda de llamps, robatori i espoliació, riscos de força major o de la natura, impossibles de preveure en el lloc de l’obra i època de l’any, riscos inherents a l’execució de l’obra. Exclou sempre les parts aviciades de l’obra per errors de disseny, defectes de material, mà d’obra defectuosa.

Assegurances de T. R. Construcció

L’objecte d’aquesta assegurança és cobrir tots els danys i/o pèrdues materials de l’obra quan sigui conseqüència d’un accident.

Les feines d’obra civil i instal·lacions (cost material i de mà d’obra) deguts a: incendi, explosió, caiguda de llamps, robatori i espoliació, riscos de força major o de la natura, impossibles de preveure en el lloc de l’obra i època de l’any, riscos inherents a l’execució de l’obra. Exclou sempre les parts aviciades de l’obra per errors de disseny, defectes de material, mà d’obra defectuosa.

Assegurances del sector agrari

Aquesta assegurança cobreix:

– Sinistres a les collites (incidències climàtiques): pedra, incendi, gelada, pluja, vent, inundació, etc.
– Bestiar: accidents, part (pèrdua de vaca o vedell), garantia de sanejament, recollida, etc.

Avantatges:

– Assegurarà la seva font d’ingressos.
– Es poden assegurar tot tipus de cultius agrícoles, explotacions ramaderes i cultius protegits.
– La indemnització es cobra dins de l’exercici en curs.
– Cobrament emparat pel Ministeri d’Agricultura i Ministeri d’Hisenda.
– Tramitació fàcil i sense cost a través de Caixa Penedès.
– Assegurança subvencionada per l’Estat (Ministeri d’Agricultura) i per la Generalitat de Catalunya (DARP).
– Possibilitat de finançament a interès preferent.

Assegurances del sector agrari

Aquesta assegurança cobreix:

– Sinistres a les collites (incidències climàtiques): pedra, incendi, gelada, pluja, vent, inundació, etc.
– Bestiar: accidents, part (pèrdua de vaca o vedell), garantia de sanejament, recollida, etc.

Avantatges:

– Assegurarà la seva font d’ingressos.
– Es poden assegurar tot tipus de cultius agrícoles, explotacions ramaderes i cultius protegits.
– La indemnització es cobra dins de l’exercici en curs.
– Cobrament emparat pel Ministeri d’Agricultura i Ministeri d’Hisenda.
– Tramitació fàcil i sense cost a través de Caixa Penedès.
– Assegurança subvencionada per l’Estat (Ministeri d’Agricultura) i per la Generalitat de Catalunya (DARP).
– Possibilitat de finançament a interès preferent.

Assegurances de flotes de vehicles

Asseguraces Pujol us trobarà el millor preu del mercat amb companyies de primer nivell assegurador.

El nostre personal especialitzat us farà un estudi sense compromís i us assessorarà depenent de les característiques del vehicle en Qüestió.

Realitzarem una comparativa de primes i cobertures que ofereix el sector i us oferirem el més adequat a les vostres necessitats.

Assegurances de flotes de vehicles

Asseguraces Pujol us trobarà el millor preu del mercat amb companyies de primer nivell assegurador.

El nostre personal especialitzat us farà un estudi sense compromís i us assessorarà depenent de les característiques del vehicle en Qüestió.

Realitzarem una comparativa de primes i cobertures que ofereix el sector i us oferirem el més adequat a les vostres necessitats.

Assegurança de Col·lectius Salut

Col·lectius Salut és una assegurança d’assistència sanitària que garanteix als treballadors d’una empresa l’assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària, permetent el diagnòstic i tractament de les malalties o lesions que puguin patir.

Avantatges:

– Lliure elecció de metge o especialista concertat.

– Servei d’autorització telefònica en els casos que sigui necessari.

– Telèfon gratuït per a orientació en cas d’urgència les 24 hores del dia.

Assegurança de Col·lectius Salut

Col·lectius Salut és una assegurança d’assistència sanitària que garanteix als treballadors d’una empresa l’assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària, permetent el diagnòstic i tractament de les malalties o lesions que puguin patir.

Avantatges:

– Lliure elecció de metge o especialista concertat.

– Servei d’autorització telefònica en els casos que sigui necessari.

– Telèfon gratuït per a orientació en cas d’urgència les 24 hores del dia.

Assegurança per plantes solars

Tipus d’instal·lacions:

– Instal·lacions petites/mitjanes:
Definim com a tals aquelles instal·lacions, situades en un terreny específic per a elles. Promogudes i en propietat d’un nombre reduït de persones físiques o jurídiques i la finalitat de les quals és la seva explotació.

– Grans instal·lacions:
Promogudes per una societat que busca inversors que adquireixin part de les instal·lacions (seguidors), però que és aquesta societat la que gestiona la instal·lació.

– Instal·lacions sobre coberta:
Són les instal·lacions situades sobre les cobertes dels edificis i alguns dels seus riscos tenen relació amb l’activitat desenvolupada en els mateixos.

Assegurança per plantes solars

Tipus d’instal·lacions:

– Instal·lacions petites/mitjanes:
Definim com a tals aquelles instal·lacions, situades en un terreny específic per a elles. Promogudes i en propietat d’un nombre reduït de persones físiques o jurídiques i la finalitat de les quals és la seva explotació.

– Grans instal·lacions:
Promogudes per una societat que busca inversors que adquireixin part de les instal·lacions (seguidors), però que és aquesta societat la que gestiona la instal·lació.

– Instal·lacions sobre coberta:
Són les instal·lacions situades sobre les cobertes dels edificis i alguns dels seus riscos tenen relació amb l’activitat desenvolupada en els mateixos.

Contacta’ns sense compromís