Responsabilitat Civil

Personalitzem la seva assegurança de responsabilitat civil

Gràcies al gran ventall de companyies que disposem, li oferim múltiples cobertures i li personalitzem l’assegurança de responsabilitat civil segons les seves necessitats personals o professionals.

Responsabilitat Civil Familiar

A l’actuació com a cap de família i com a responsable de les persones que depenen legalment de nosaltres, a l’àmbit de la nostra vida privada.

Responsabilitat Civil Familiar

A l’actuació com a cap de família i com a responsable de les persones que depenen legalment de nosaltres, a l’àmbit de la nostra vida privada.

Responsabilitat Civil per animals domèstics

Com a propietari o posseïdor d’animals domèstics, sempre i quan sigui en l’àmbit de la nostra vida privada.

Responsabilitat Civil per animals domèstics

Com a propietari o posseïdor d’animals domèstics, sempre i quan sigui en l’àmbit de la nostra vida privada.

Responsabilitat Civil de Pesca

En l’exercici de la pesca esportiva en superfície, a l’àmbit de la seva vida privada.

Responsabilitat Civil de Pesca

En l’exercici de la pesca esportiva en superfície, a l’àmbit de la seva vida privada.

Responsabilitat Civil Caça

A l’exercici de cada dia, segons el que estableix la legalització vigent.

Responsabilitat Civil Caça

A l’exercici de cada dia, segons el que estableix la legalització vigent.

Responsabilitat Civil Professionals

L’assegurança es diferencia de la R.C. General en que els danys que s’estan cobrint són purament econòmics. En la R.C. General es cobreixen danys materials i/o personals que podem produir a tercers: donar un cop o trencar-los alguna cosa. Mentre que la R.C. Professional cobreix els prejudicis com que el nostre consell era equivocat, no vam presentar els papers a temps, la declaració final era incorrecta, etc.

Com a especialistes en l’assegurança R.C. Professional, podem oferir-vos preu relatiu a un gran nombre de professions:

– Enginyers, arquitectes, delineants, topògrafs, geotècnics, cartògrafs…
– Informàtics, programadors, analistes i totes les relacionades amb el software.
– Consultors, lopd, medioambientals, política, estratègia, qualitat, higiene, rrhh, franquícies, etc.
– Metges
– Professions jurídiques
– Consellers i directius (D&O)
– Gestories, ETT, Call Center
– Altres activitats

Responsabilitat Civil Professionals

L’assegurança es diferencia de la R.C. General en que els danys que s’estan cobrint són purament econòmics. En la R.C. General es cobreixen danys materials i/o personals que podem produir a tercers: donar un cop o trencar-los alguna cosa. Mentre que la R.C. Professional cobreix els prejudicis com que el nostre consell era equivocat, no vam presentar els papers a temps, la declaració final era incorrecta, etc.

Com a especialistes en l’assegurança R.C. Professional, podem oferir-vos preu relatiu a un gran nombre de professions:

– Enginyers, arquitectes, delineants, topògrafs, geotècnics, cartògrafs…
– Informàtics, programadors, analistes i totes les relacionades amb el software.
– Consultors, lopd, medioambientals, política, estratègia, qualitat, higiene, rrhh, franquícies, etc.
– Metges
– Professions jurídiques
– Consellers i directius (D&O)
– Gestories, ETT, Call Center
– Altres activitats

Responsabilitat Civil Administradors

No arrisqui el seu patrimoni personal… treballi amb tranquil·litat

L’entorn en el que treballa un administrador o directiu cada cop és més complicat i exigent, per això avui en dia és molt fàcil haver d’enfrontar-se amb algún tipus de reclamació… Mala gestió, competència deslleial, manca de supervisió, etc.

Això fa que l’administrador o càrrec directiu hagi de respondre personalment amb el seu patrimoni a la societat, accionistes, socis, clients, empleats, etc. A més, pot ser legalment responsable per actes comesos per algun altre membre de l’empresa.

Avui en dia és pràcticament imprescindible tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil d’Administradors, ja que permet als directius i administradors treballar amb la tranquil·litat de saber que no està en joc el seu patrimoni personal

Responsabilitat Civil Administradors

No arrisqui el seu patrimoni personal… treballi amb tranquil·litat

L’entorn en el que treballa un administrador o directiu cada cop és més complicat i exigent, per això avui en dia és molt fàcil haver d’enfrontar-se amb algún tipus de reclamació… Mala gestió, competència deslleial, manca de supervisió, etc.

Això fa que l’administrador o càrrec directiu hagi de respondre personalment amb el seu patrimoni a la societat, accionistes, socis, clients, empleats, etc. A més, pot ser legalment responsable per actes comesos per algun altre membre de l’empresa.

Avui en dia és pràcticament imprescindible tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil d’Administradors, ja que permet als directius i administradors treballar amb la tranquil·litat de saber que no està en joc el seu patrimoni personal

Responsabilitat Civil Medioambiental

Actualment existeix l’obligació de complir amb la responsabilitat medioambiental: les empreses que no preserven la natura estan obligades a reparar el dany causat.

A part d’això, ara és obligatori tenir una garantia d’aquest compliment.

Moltes instal·lacions, ja siguin industrials (ex: un taller) o particulars (ex: dipòsit de gasoil d’una casa) són susceptibles de produir una contaminació medioambiental.

Quan això es produeix, pot generar dos tipus de danys:

– Responsabilitat medioambiental: danys al sòl, aigua o flora i fauna.
– Responsabilitat civil medioambiental: danys a la salut humana, danys a una explotació ramadera, pèrdua d’ús d’un pou particular, etc.

Responsabilitat Civil Medioambiental

Actualment existeix l’obligació de complir amb la responsabilitat medioambiental: les empreses que no preserven la natura estan obligades a reparar el dany causat.

A part d’això, ara és obligatori tenir una garantia d’aquest compliment.

Moltes instal·lacions, ja siguin industrials (ex: un taller) o particulars (ex: dipòsit de gasoil d’una casa) són susceptibles de produir una contaminació medioambiental.

Quan això es produeix, pot generar dos tipus de danys:

– Responsabilitat medioambiental: danys al sòl, aigua o flora i fauna.
– Responsabilitat civil medioambiental: danys a la salut humana, danys a una explotació ramadera, pèrdua d’ús d’un pou particular, etc.

Responsabilitat Civil Empreses

Cobrim tots els riscos i compromisos de la vostra empresa

Posem a la vostra disposició l’Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses amb que l’assegurador assumeix el risc d’indemnitzar a tercers per danys i perjudicis causats per l’empresa en el desenvolupament de la seva activitat.

Avantatges

Assegurant la Responsabilitat Civil protegim el nostre patrimoni i el de la seva empresa contra imprevistos en el desenvolupament normal de la seva activitat.

Responsabilitat Civil Empreses

Cobrim tots els riscos i compromisos de la vostra empresa

Posem a la vostra disposició l’Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses amb que l’assegurador assumeix el risc d’indemnitzar a tercers per danys i perjudicis causats per l’empresa en el desenvolupament de la seva activitat.

Avantatges

Assegurant la Responsabilitat Civil protegim el nostre patrimoni i el de la seva empresa contra imprevistos en el desenvolupament normal de la seva activitat.

Contacta’ns sense compromís