Services & Capabilities

Responsabilitat Civil

R.C. Familiar

A l’actuació com a cap de família i com a responsable de les persones que depenen legalment de nosaltres, a l’àmbit de la nostra vida privada.

Contacti amb nosaltres

R.C. Animals domèstics

Com a propietari o posseïdor d’animals domèstics, sempre i quan sigui en l’àmbit de la nostra vida privada.

Contacti amb nosaltres

R.C. Pesca

En l’exercici de la pesca esportiva en superfície, a l’àmbit de la seva vida privada.

Contacti amb nosaltres

R.C. Caça

A l’exercici de cada dia, segons el que estableix la legalització vigent.

Contacti amb nosaltres

R.C. Professionals

L’assegurança es diferencia de la R.C. General en que els danys que s’estan cobrint són purament econòmics. En la R.C. General es cobreixen danys materials i/o personals que podem produir a tercers: donar un cop o trencar-los alguna cosa. Mentre que la R.C. Professional cobreix els prejudicis com que el nostre consell era equivocat, no vam presentar els papers a temps, la declaració final era incorrecta, etc.

Com a especialistes en l’assegurança R.C. Professional, podem oferir-vos preu relatiu a un gran nombre de professions:

– Enginyers, arquitectes, delineants, topògrafs, geotècnics, cartògrafs…
– Informàtics, programadors, analistes i totes les relacionades amb el software.
– Consultors, lopd, medioambientals, política, estratègia, qualitat, higiene, rrhh, franquícies, etc.
– Metges
– Professions jurídiques
– Consellers i directius (D&O)
– Gestories, ETT, Call Center
– Altres activitats

Contacti amb nosaltres

R.C. Administrador

No arrisqui el seu patrimoni personal… treballi amb tranquil·litat

L’entorn en el que treballa un administrador o directiu cada cop és més complicat i exigent, per això avui en dia és molt fàcil haver d’enfrontar-se amb algún tipus de reclamació… Mala gestió, competència deslleial, manca de supervisió, etc.

Això fa que l’administrador o càrrec directiu hagi de respondre personalment amb el seu patrimoni a la societat, accionistes, socis, clients, empleats, etc. A més, pot ser legalment responsable per actes comesos per algun altre membre de l’empresa.

Avui en dia és pràcticament imprescindible tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil d’Administradors, ja que permet als directius i administradors treballar amb la tranquil·litat de saber que no està en joc el seu patrimoni personal.

Contacti amb nosaltres

R.C. Medioambiental

Actualment existeix l’obligació de complir amb la responsabilitat medioambiental: les empreses que no preserven la natura estan obligades a reparar el dany causat.

A part d’això, ara és obligatori tenir una garantia d’aquest compliment.

Moltes instal·lacions, ja siguin industrials (ex: un taller) o particulars (ex: dipòsit de gasoil d’una casa) són susceptibles de produir una contaminació medioambiental.

Quan això es produeix, pot generar dos tipus de danys:

– Responsabilitat medioambiental: danys al sòl, aigua o flora i fauna.
– Responsabilitat civil medioambiental: danys a la salut humana, danys a una explotació ramadera, pèrdua d’ús d’un pou particular, etc.

Contacti amb nosaltres

R.C. Empresa

Cobrim tots els riscos i compromisos de la vostra empresa

Posem a la vostra disposició l’Assegurança de Responsabilitat Civil per a Empreses amb que l’assegurador assumeix el risc d’indemnitzar a tercers per danys i perjudicis causats per l’empresa en el desenvolupament de la seva activitat.

Avantatges

Assegurant la Responsabilitat Civil protegim el nostre patrimoni i el de la seva empresa contra imprevistos en el desenvolupament normal de la seva activitat.

Contacti amb nosaltres