Consells per protegir-nos del Coronavirus

Consells per protegir-nos del Coronavirus

Ja sabem tots que el corona virus va entrar a finals de 2019 a China a una ciutat anomenada Wuhan els primers casos diuen que el virus podria haver saltat d’un animal a un humà, segons l’anàlisi prové dels ratpenats i pangolís, corona virus és un virus que és molt fàcil te contagiar per aquestes raons s’ha expandit molt ràpidament per tot el món, a més de 80 països, provocant morts. Principals símptomes: tos, fatiga, dolor de gola, dolor del cap, febre, dificultat respiratòria, calfreds i malestar en el cos en general.
A Espanya han detectat uns 200 casos i Catalunya unes 30 persones que estan infectades, s’expandeix a una velocitat important, de moment no hi ha vacuna per aquest virus, per això volem donar-vos uns consells bàsics de prevenció a aquesta epidèmia.

1. Rentar-te les mans freqüentment.
2. Adoptar mesures necessàries per a una higiene nasal.
3. Intentar mantenir una distància social, aproximadament 1 metro, utilitzar mascarella als espais públics.
4. Evitar tocar-te la boca, el nas, els ulls.
5. Recórrer a l’assistència medica en el cas de trobar-te malament, febre, tos o dificultat respiratòria.