Life Protect: una assegurança per a cada etapa de la vida

Life Protect: una assegurança per a cada etapa de la vida

És cert si diem que la vida dona molts tombs, a vegades per bé, però d’altre vegades no. Aquí és on entrem en joc nosaltres i Life Protect, un conjunt d’assegurances pensades per a diferents moments a la vida.

De vida

Una assegurança pensada per a tot aquell que té una família al seu càrrec i que en el pitjor dels casos quedi coberta econòmicament. També per a aquelles persones que estiguin pagant una hipoteca i vulguin assegurar el seu pagament.

D’accidents

En aquest cas estem parlant d’una assegurança amb cobertura mundial, vàlida per a persones d’entre 14 i 65 anys, i amb la qual podràs realitzar qualsevol tipus d’activitat professional o hobby sense preocupacions.

 De salut

Pensada per quan s’està més indefens i quan necessitem més que mai que un professional ens atengui. Una assegurança que t’acompanyarà en els moments més delicats i amb la qual es pot disposar de més de 48.000 serveis mèdics.

De dependència

L’assegurança de dependència té com a finalitat assegurar una renda vitalícia davant de situacions de gran dependència o dependència severa, perquè l’assegurat pugui fer front a la pèrdua d’ingressos o a l’augment de despeses mèdiques o d’un altre tipus que la dependència li pugui suposar.

De decessos

En cas de mort d’un ésser estimat, aquesta assegurança de decessos cobrirà les despeses de l’enterrament, suport en la gestió de tots els documents del difunt, i suport jurídic i emocional.

Per a més informació no dubti en visitar el web d’assegurances de Life Protect.